MTA File

? Cách mở file .MTA? Những phần mềm mở file .MTA và sửa file lỗi. Convert N/A MTA file sang định dạng khác.

.MTA File Extension

   
File name MTA File
File Type Samsung AllShare Metadata File
Nhà phát triển Samsung
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.9 ★ (27 Bình chọn)

File .MTA là file gì?

MTA là Misc Files - Samsung AllShare Metadata File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Samsung.

Tập tin được tạo bởi Samsung AllShare, một chương trình dùng để chia sẻ tập tin đa phương tiện giữa các máy tính, TV, điện thoại di động, và mạng lưới các thiết bị DLNA sẵn sàng khác; được gọi là một tập tin "chương" vì nó chứa chỉ mục thông tin để điều hướng thông qua các tập tin đa phương tiện.

What is a MTA file?

File created by Samsung AllShare, a program used for sharing multimedia files between PCs, TVs, mobile phones, and other network ready DLNA devices; referred to as a "chapter" file since it contains indexing information for navigating through the multimedia files.

Cách mở .MTA file

Để mở file .MTA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MTA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MTA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MTA do người dùng đóng góp.

  • Samsung AllShare Play
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Torrent
  • List Editor
  • SystemView by ELANIX
  • SystemView by ELANIX

Chuyển đổi file .MTA

File .MTA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *