MTC File

? Cách mở file .MTC? Những phần mềm mở file .MTC và sửa file lỗi. Convert N/A MTC file sang định dạng khác.

.MTC File Extension

   
File name MTC File
File Type Make the Cut! Project
Nhà phát triển Make the Cut
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .MTC là file gì?

MTC là Page Layout Files - Make the Cut! Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Make the Cut.

Dự án tạo ra bởi Make Cắt !, một chương trình cho phép người dùng tạo ra hình dạng có thể được cắt ra với một máy cắt cá nhân; chứa một bố cục trang với bất kỳ hình dạng, văn bản và dòng thêm bởi người sử dụng.

What is a MTC file?

Project created by Make the Cut!, a program that enables users to create shapes that can be cut out with a personal cutting machine; contains a page layout with any shapes, text, and lines added by the user.

Cách mở .MTC file

Để mở file .MTC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MTC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MTC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MTC do người dùng đóng góp.

  • Make the Cut!
  • PoiEdit
  • PoiEdit
  • Chromeleon
  • MediaTRACKER_Lite
  • Music-Touch
  • Music-Touch

Chuyển đổi file .MTC

File .MTC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *