MTD File

? Cách mở file .MTD? Những phần mềm mở file .MTD và sửa file lỗi. Convert Binary MTD file sang định dạng khác.

.MTD File Extension

   
File name MTD File
File Type Musicnotes Digital Sheet Music File
Nhà phát triển Musicnotes
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (10 Bình chọn)

File .MTD là file gì?

MTD là Misc Files - Musicnotes Digital Sheet Music File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Musicnotes.

tập tin một MTD là một tập tin bản nhạc được sử dụng bởi Musicnotes Viewer, một trình duyệt web plug-in sử dụng để xem, mua, in ấn, và nghe nhạc kỹ thuật số tờ. Nó chứa giọng nói, guitar và piano tablature cũng như lời bài hát. file MTD được sử dụng để tải về và chia sẻ tablature trực tuyến.

What is a MTD file?

An MTD file is a sheet music file used by Musicnotes Viewer, a web browser plug-in used for viewing, purchasing, printing, and listening to digital sheet music. It contains voice, guitar, and piano tablature as well as lyrics. MTD files are used to download and share online tablature.

Cách mở .MTD file

Để mở file .MTD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MTD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MTD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MTD do người dùng đóng góp.

  • Musicnotes Guitar Guru
  • Musicnotes Player
  • Musicnotes Player
  • Musicnotes Viewer
  • Musicnotes Player and Viewer
  • Microsoft Windows Operating System
  • Microsoft Windows Operating System

Chuyển đổi file .MTD

File .MTD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *