MTW File

? Cách mở file .MTW? Những phần mềm mở file .MTW và sửa file lỗi. Convert Binary MTW file sang định dạng khác.

.MTW File Extension

   
File name MTW File
File Type Minitab Worksheet File
Nhà phát triển Minitab
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (8 Bình chọn)

File .MTW là file gì?

MTW là Data Files - Minitab Worksheet File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Minitab.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi Minitab, một gói phần mềm thống kê được sử dụng trong chuỗi cung ứng và quản lý chất lượng; chứa một bảng dữ liệu sắp xếp như một mạng lưới các hàng và cột; sử dụng để lưu trữ dữ liệu kinh doanh và cung cấp đầu vào Minitab để phân tích thống kê và tạo ra các đồ thị.

What is a MTW file?

Data file created by Minitab, a statistical software package used in supply-chain and quality management; contains a worksheet of data arranged as a grid of rows and columns; used to store business data and to provide input into Minitab for statistical analysis and creating graphs.

Cách mở .MTW file

Để mở file .MTW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MTW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MTW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MTW do người dùng đóng góp.

  • Minitab Statistical Software
  • Minitab
  • Minitab
  • Mtb Application
  • TRADOS
  • Microsoft Application Virtualization
  • Microsoft Application Virtualization

Chuyển đổi file .MTW

File .MTW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *