MTX File

? Cách mở file .MTX? Những phần mềm mở file .MTX và sửa file lỗi. Convert N/A MTX file sang định dạng khác.

.MTX File Extension

   
File name MTX File
File Type 1MetaStream Scene File
Nhà phát triển Viewpoint
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (9 Bình chọn)

File .MTX là file gì?

MTX là 3D Image Files - 1MetaStream Scene File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Viewpoint.

Ba chiều cảnh lưu trong định dạng MetaStream ASCII văn bản; sử dụng các thẻ XML kiểu để lưu trữ thông tin về hiện trường, chẳng hạn như cài đặt global cảnh, đối tượng (chẳng hạn) phân cấp, các địa điểm máy ảnh, và dữ liệu hình ảnh động.

What is a MTX file?

Three-dimensional scene saved in the MetaStream ASCII text format; uses XML-style tags to store information about the scene, such as global scene options, object (instance) hierarchies, camera locations, and animation data.

Cách mở .MTX file

Để mở file .MTX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MTX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MTX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MTX do người dùng đóng góp.

  • Thomson Reuters Eikon
  • TaskMagic Play
  • TaskMagic Play
  • TransCAD
  • TaskMagic Play HOME USE ONLY
  • Any Video Converter Free
  • Any Video Converter Free

Chuyển đổi file .MTX

File .MTX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *