MTXT File

? Cách mở file .MTXT? Những phần mềm mở file .MTXT và sửa file lỗi. Convert Text MTXT file sang định dạng khác.

.MTXT File Extension

   
File name MTXT File
File Type MOPEKS Text File
Nhà phát triển MOPEKS
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .MTXT là file gì?

MTXT là Data Files - MOPEKS Text File, dưới định dạng Text được phát triển bởi MOPEKS.

file văn bản được tạo ra bởi MOPEKS, một chương trình mà tạo ra nhiều chương trình chạy bởi kịch bản của mình để sử dụng mỗi khác để giải quyết vấn đề; chứa vấn đề dữ liệu thử nghiệm; khi được nhấp vào, các tài liệu tham khảo ứng dụng dữ liệu để chạy một thử nghiệm để giải quyết vấn đề;

What is a MTXT file?

Text file created by MOPEKS, a program that generates multiple programs run by its script to use each other to solve problems; contains trial problem data; when it's clicked, the application references the data to run a trial to solve the problem;

Cách mở .MTXT file

Để mở file .MTXT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MTXT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MTXT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MTXT do người dùng đóng góp.

  • MOPEKS

Chuyển đổi file .MTXT

File .MTXT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *