MUF File

? Cách mở file .MUF? Những phần mềm mở file .MUF và sửa file lỗi. Convert N/A MUF file sang định dạng khác.

.MUF File Extension

   
File name MUF File
File Type Alpha Five License File
Nhà phát triển Alpha Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .MUF là file gì?

MUF là Data Files - Alpha Five License File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Alpha Software.

Giấy phép tập tin được sử dụng bởi Alpha Năm, một chương trình dùng để tạo ra các ứng dụng web; chứa dữ liệu để xác định số lượng tối đa của người sử dụng có thể mở một cơ sở dữ liệu; sử dụng để theo dõi và kiểm soát số lượng người dùng cơ sở dữ liệu đồng thời.

What is a MUF file?

License file used by Alpha Five, a program used to create Web applications; contains data that identifies the maximum number of users that can open a database; used to track and control the number of concurrent database users.

Cách mở .MUF file

Để mở file .MUF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MUF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MUF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MUF do người dùng đóng góp.

  • Alpha Software Alpha Anywhere
  • Medmont Studio
  • Medmont Studio

Chuyển đổi file .MUF

File .MUF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *