MUM File

? Cách mở file .MUM? Những phần mềm mở file .MUM và sửa file lỗi. Convert N/A MUM file sang định dạng khác.

.MUM File Extension

   
File name MUM File
File Type 1Windows Vista Update Package
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (7 Bình chọn)

File .MUM là file gì?

MUM là System Files - 1Windows Vista Update Package, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Gói có chứa một bản cập nhật phần mềm hoặc "hotfix" cho Windows Vista; cài đặt của Windows bằng cách sử dụng built-in phần mềm chương trình cập nhật.

What is a MUM file?

Package containing a software update or "hotfix" for Windows Vista; installed by Windows using the built-in software update program.

Cách mở .MUM file

Để mở file .MUM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MUM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MUM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MUM do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows Update
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MUM

File .MUM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *