MUP File

? Cách mở file .MUP? Những phần mềm mở file .MUP và sửa file lỗi. Convert Text MUP file sang định dạng khác.

.MUP File Extension

   
File name MUP File
File Type Music Publisher Score
Nhà phát triển Lauriso Software
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .MUP là file gì?

MUP là Data Files - Music Publisher Score, dưới định dạng Text được phát triển bởi Lauriso Software.

Nộp được tạo ra bởi nhà xuất bản nhạc, một ứng dụng ký hiệu âm nhạc; chứa các bản nhạc cho tác phẩm âm nhạc; xác định cụ, chữ ký thời gian, ghi chú, năng động, và thông tin điểm âm nhạc khác như nhà soạn nhạc và tiêu đề; có thể được phát lại trong phần mềm, giúp khái niệm âm nhạc.

What is a MUP file?

File created by Music Publisher, a music notation application; contains the sheet music for a musical composition; specifies instruments, time signatures, notes, dynamics, and other musical score information such as the composer and title; may be played back in the software, which helps to conceptualize the music.

Cách mở .MUP file

Để mở file .MUP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MUP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MUP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MUP do người dùng đóng góp.

  • Lauriso Music Publisher
  • Music Publisher
  • Music Publisher
  • Mupmate

Chuyển đổi file .MUP

File .MUP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *