MUS File

? Cách mở file .MUS? Những phần mềm mở file .MUS và sửa file lỗi. Convert N/A MUS file sang định dạng khác.

.MUS File Extension

   
File name MUS File
File Type 1Finale Notation File
Nhà phát triển MakeMusic
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (91 Bình chọn)

File .MUS là file gì?

MUS là Audio Files - 1Finale Notation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MakeMusic.

định dạng ký hiệu âm nhạc được sử dụng bởi Finale và các chương trình ký hiệu MakeMusic khác; lưu dữ liệu ở định dạng MIDI, tương tự như một file .mid; cũng có chứa thông tin mà chỉ có thể được đọc bởi phần mềm MakeMusic.

What is a MUS file?

Music notation format used by Finale and other MakeMusic notation programs; saves data in MIDI format, similar to a .MID file; also contains additional information that can only be read by MakeMusic software.

Cách mở .MUS file

Để mở file .MUS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MUS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MUS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MUS do người dùng đóng góp.

  • MakeMusic SmartMusic
  • MakeMusic Finale
  • MakeMusic Finale
  • Finale PrintMusic
  • Finale SongWriter
  • Harmony Assistant - Win32
  • Harmony Assistant - Win32

Chuyển đổi file .MUS

File .MUS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *