MUSX File

? Cách mở file .MUSX? Những phần mềm mở file .MUSX và sửa file lỗi. Convert N/A MUSX file sang định dạng khác.

.MUSX File Extension

   
File name MUSX File
File Type Finale Notation File
Nhà phát triển MakeMusic
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (30 Bình chọn)

File .MUSX là file gì?

MUSX là Audio Files - Finale Notation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MakeMusic.

tập tin Một MUSX là một tập tin ký hiệu lưu trong định dạng MIDI và tạo ra bởi Finale, một chương trình ký hiệu âm nhạc. Nó chứa dữ liệu ký hiệu âm nhạc và biết thêm chi tiết mà chỉ có thể được đọc bởi phần mềm MakeMusic. file MUSX thay thế file .MUS.

What is a MUSX file?

A MUSX file is a notation file saved in MIDI format and created by Finale, a music notation program. It contains music notation data and additional information that can only be read by MakeMusic software. MUSX files replaced .MUS files.

Cách mở .MUSX file

Để mở file .MUSX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MUSX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MUSX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MUSX do người dùng đóng góp.

  • MakeMusic Finale PrintMusic
  • MakeMusic Finale
  • MakeMusic Finale
  • MakeMusic SmartMusic

Chuyển đổi file .MUSX

File .MUSX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *