MX3 File

? Cách mở file .MX3? Những phần mềm mở file .MX3 và sửa file lỗi. Convert N/A MX3 file sang định dạng khác.

.MX3 File Extension

   
File name MX3 File
File Type Mixcraft 3 Audio Project
Nhà phát triển Acoustica
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .MX3 là file gì?

MX3 là Audio Files - Mixcraft 3 Audio Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Acoustica.

Audio dự án tạo ra bởi Mixcraft 3, chương trình sử dụng để tạo tác phẩm âm nhạc; hỗ trợ nhiều track, vòng, ghi và nhập khẩu âm thanh, và các hiệu ứng; sử dụng để lưu tác phẩm trong quá trình tạo âm nhạc.

What is a MX3 file?

Audio project created by Mixcraft 3, program used for creating musical compositions; supports multiple tracks, loops, recorded and imported audio, and effects; used for saving compositions during the music creation process.

Cách mở .MX3 file

Để mở file .MX3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MX3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MX3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MX3 do người dùng đóng góp.

  • Acoustica Mixcraft
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MX3

File .MX3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *