MX5 File

? Cách mở file .MX5? Những phần mềm mở file .MX5 và sửa file lỗi. Convert Binary MX5 file sang định dạng khác.

.MX5 File Extension

   
File name MX5 File
File Type Mixcraft 5 Audio Project
Nhà phát triển Acoustica
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .MX5 là file gì?

MX5 là Audio Files - Mixcraft 5 Audio Project, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Acoustica.

hồ sơ dự án âm thanh được tạo ra bởi Mixcraft 5, một bản ghi phần mềm phòng thu đa theo dõi; có thể chứa vòng, âm thanh nhập khẩu, hiệu ứng âm thanh, và các công cụ ảo, cũng như ghi và chỉnh sửa video; sử dụng để tạo bản nhạc.

What is a MX5 file?

Audio project file created by Mixcraft 5, a multi-track software recording studio; can contain loops, imported audio, sound effects, and virtual instruments, as well as scored and edited video; used for creating musical compositions.

Cách mở .MX5 file

Để mở file .MX5 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MX5 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MX5

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MX5 do người dùng đóng góp.

  • Acoustica Mixcraft
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MX5

File .MX5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *