MXAD File

? Cách mở file .MXAD? Những phần mềm mở file .MXAD và sửa file lỗi. Convert XML MXAD file sang định dạng khác.

.MXAD File Extension

   
File name MXAD File
File Type Mandelbrot Explorer All Data File
Nhà phát triển J R Oakley
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .MXAD là file gì?

MXAD là Data Files - Mandelbrot Explorer All Data File, dưới định dạng XML được phát triển bởi J R Oakley.

Tập tin được tạo ra bởi Mandelbrot Explorer, một chương trình sử dụng để hình dung Mandelbrot Set và Julia Set hình ảnh fractal; cửa hàng cả các thông số fractal (loại fractal, tọa độ x và y, và độ phân giải hình ảnh) và màu sắc được che phủ; hỗ trợ đơn sắc, hình tượng màu xám, và màu sắc; lưu trong một định dạng XML.

What is a MXAD file?

File created by Mandelbrot Explorer, a program used to visualize Mandelbrot Set and Julia Set fractal images; stores both the fractal parameters (fractal type, x and y coordinates, and image resolution) and the overlaid color scheme; supports monochrome, grayscale, and color visualizations; saved in an XML format.

Cách mở .MXAD file

Để mở file .MXAD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MXAD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MXAD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MXAD do người dùng đóng góp.

  • Mandelbrot Explorer

Chuyển đổi file .MXAD

File .MXAD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *