MXADDON File

? Cách mở file .MXADDON? Những phần mềm mở file .MXADDON và sửa file lỗi. Convert Binary MXADDON file sang định dạng khác.

.MXADDON File Extension

   
File name MXADDON File
File Type Maxthon Add-On File
Nhà phát triển Maxthon International
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .MXADDON là file gì?

MXADDON là Plugin Files - Maxthon Add-On File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Maxthon International.

Plugin tập tin được sử dụng bởi Maxthon, trình duyệt web tùy biến; giới thiệu với phiên bản 3 của trình duyệt (phiên bản 2 sử dụng .M2P file); cửa hàng một chương trình nhỏ mà mở rộng các chức năng trình duyệt; thường được sử dụng để thêm trò chơi nhỏ hoặc tin tức và thời tiết các phóng viên để trình duyệt.

What is a MXADDON file?

Plugin file used by Maxthon, a customizable Web browser; introduced with version 3 of the browser (version 2 uses .M2P files); stores a small program that extends the browser functionality; often used for adding small games or news and weather reporters to the browser.

Cách mở .MXADDON file

Để mở file .MXADDON click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MXADDON bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MXADDON

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MXADDON do người dùng đóng góp.

  • Maxthon Cloud Browser
  • Maxthon
  • Maxthon
  • Maxthon3
  • MX5

Chuyển đổi file .MXADDON

File .MXADDON có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *