MXC2 File

? Cách mở file .MXC2? Những phần mềm mở file .MXC2 và sửa file lỗi. Convert Binary MXC2 file sang định dạng khác.

.MXC2 File Extension

   
File name MXC2 File
File Type MAGIX Cache File
Nhà phát triển MAGIX
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .MXC2 là file gì?

MXC2 là Data Files - MAGIX Cache File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi MAGIX.

tập tin bộ nhớ cache được tạo ra bởi phần mềm MAGIX; chứa siêu dữ liệu sử dụng để đẩy nhanh quá trình tạo ra xem trước các tập tin media trong thư mục và thư mục con; thường thấy với tên mxfilerelatedcache.mxc2.

What is a MXC2 file?

Cache file created by MAGIX software; contains metadata used to speed up the process of generating previews of media files within folders and subfolders; commonly seen with the name mxfilerelatedcache.mxc2.

Cách mở .MXC2 file

Để mở file .MXC2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MXC2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MXC2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MXC2 do người dùng đóng góp.

  • MAGIX Music Maker 2020
  • MAGIX Movie Edit Pro
  • MAGIX Movie Edit Pro
  • OpenOffice.org Writer

Chuyển đổi file .MXC2

File .MXC2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *