MXCS File

? Cách mở file .MXCS? Những phần mềm mở file .MXCS và sửa file lỗi. Convert XML MXCS file sang định dạng khác.

.MXCS File Extension

   
File name MXCS File
File Type Mandelbrot Explorer Color Scheme File
Nhà phát triển J R Oakley
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .MXCS là file gì?

MXCS là Settings Files - Mandelbrot Explorer Color Scheme File, dưới định dạng XML được phát triển bởi J R Oakley.

Tập tin được lưu bởi Mandelbrot Explorer, một ứng dụng cho phép người dùng để hình dung Mandelbrot Set và Julia Set Fractals; chứa màu sắc cho trực quan; hỗ trợ lưu trữ của bitonal, màu xám, và các mẫu màu sắc; cũng có thể lưu trữ một chương trình được tạo ra một cách ngẫu nhiên bởi ứng dụng.

What is a MXCS file?

File saved by Mandelbrot Explorer, an application that allows users to visualize Mandelbrot Set and Julia Set fractals; contains the color scheme for the visualization; supports storage of bitonal, grayscale, and color patterns; may also store a scheme that was randomly generated by the application.

Cách mở .MXCS file

Để mở file .MXCS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MXCS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MXCS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MXCS do người dùng đóng góp.

  • Mandelbrot Explorer

Chuyển đổi file .MXCS

File .MXCS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *