N File

? Cách mở file .N? Những phần mềm mở file .N và sửa file lỗi. Convert Binary N file sang định dạng khác.

.N File Extension

   
File name N File
File Type Neko Bytecode File
Nhà phát triển Nicolas Cannasse
Phân loại Executable Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (11 Bình chọn)

File .N là file gì?

N là Executable Files - Neko Bytecode File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Nicolas Cannasse.

Tập tin biên soạn bởi Neko, một trình biên dịch cho các ngôn ngữ lập trình .NEKO; sử dụng cho các chương trình Neko cửa hàng và lưu chúng trong một định dạng bytecode có thể được điều hành bởi các máy ảo Neko (VM), được hỗ trợ trên nền tảng Mac, Windows và Linux.

What is a N file?

File compiled by Neko, a compiler for the .NEKO programming language; used to store Neko programs and saves them in a bytecode format that can be run by the Neko virtual machine (VM), which is supported on Mac, Windows, and Linux platforms.

Cách mở .N file

Để mở file .N click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .N bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .N

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .N do người dùng đóng góp.

  • Neko
  • Impact CAD/CAM Packaging
  • Impact CAD/CAM Packaging
  • CimCAD / CimPack
  • CimCAD DEMO

Chuyển đổi file .N

File .N có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *