N3D File

? Cách mở file .N3D? Những phần mềm mở file .N3D và sửa file lỗi. Convert Binary N3D file sang định dạng khác.

.N3D File Extension

   
File name N3D File
File Type 1Nuclear 3D File
Nhà phát triển Nuclear Glory
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .N3D là file gì?

N3D là 3D Image Files - 1Nuclear 3D File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Nuclear Glory.

mô hình 3D hoặc cảnh được sử dụng bởi trò chơi được tạo ra với phần mềm phát triển trò chơi Glory hạt nhân; tiết kiệm hình ảnh và hoạt hình 3D thông tin trong một định dạng được tối ưu hóa để sử dụng bởi các công cụ trò chơi; sử dụng để lưu nhân vật, địa hình, và các đối tượng 3D khác.

What is a N3D file?

3D model or scene used by games created with Nuclear Glory game development software; saves the 3D image and animation information in a format optimized for use by the game engine; used for saving characters, terrain, and other 3D objects.

Cách mở .N3D file

Để mở file .N3D click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .N3D bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .N3D

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .N3D do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .N3D

File .N3D có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *