N3R File

? Cách mở file .N3R? Những phần mềm mở file .N3R và sửa file lỗi. Convert N/A N3R file sang định dạng khác.

.N3R File Extension

   
File name N3R File
File Type Panasonic Security System Video File
Nhà phát triển Panasonic
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (12 Bình chọn)

File .N3R là file gì?

N3R là Video Files - Panasonic Security System Video File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Panasonic.

tập tin một N3R là video được tạo ra bởi một hệ thống an ninh Panasonic, trong đó bao gồm các WV-ASM200, WV-ASE201, WV-ASE202, WV-ASE203, và WV-ASE204 phiên bản. Nó chứa video ghi lại bằng camera an ninh Panasonic và tải về sử dụng phần mềm hệ thống quản lý an ninh.

What is a N3R file?

An N3R file is video created by a Panasonic security system, which includes the WV-ASM200, WV-ASE201, WV-ASE202, WV-ASE203, and WV-ASE204 versions. It contains video recorded by Panasonic security cameras and downloaded using the security system management software.

Cách mở .N3R file

Để mở file .N3R click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .N3R bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .N3R

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .N3R do người dùng đóng góp.

  • Panasonic WV-ASE204
  • Panasonic WV-ASM200
  • Panasonic WV-ASM200
  • Panasonic WV-ASE201
  • Panasonic WV-ASE202
  • Panasonic WV-ASE203
  • Panasonic WV-ASE203

Chuyển đổi file .N3R

File .N3R có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *