NAMES File

? Cách mở file .NAMES? Những phần mềm mở file .NAMES và sửa file lỗi. Convert Text NAMES file sang định dạng khác.

.NAMES File Extension

   
File name NAMES File
File Type Data Set Description File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (3 Bình chọn)

File .NAMES là file gì?

NAMES là Data Files - Data Set Description File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Một tập tin TÊN là một tập tin văn bản đơn giản có chứa một mô tả của một tập tin cơ sở dữ liệu có phần mở rộng tập tin .data. Nó tương tự như một file .manifest sử dụng để lưu trữ siêu dữ liệu về các nội dung đóng gói trong một ứng dụng Windows. TÊN file bao gồm siêu dữ liệu khác nhau, chẳng hạn như những người thu thập dữ liệu, nơi dữ liệu được thu thập, sử dụng qua, yêu cầu trích dẫn, và thông tin thuộc tính.

What is a NAMES file?

A NAMES file is a plain text file that contains a description of a database file with a .data file extension. It is similar to a .MANIFEST file used to store metadata about the contents packaged in a Windows application. NAMES files include various metadata, such as who collected the data, where the data was collected, past usage, citation requests, and attribute information.

Cách mở .NAMES file

Để mở file .NAMES click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NAMES bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NAMES

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NAMES do người dùng đóng góp.

 • Microsoft Word
 • Microsoft Notepad
 • Microsoft Notepad
 • Microsoft WordPad
 • Microsoft Word 2019
 • text editor
 • text editor
 • Apple Pages
 • Leafpad
 • gedit
 • KWrite

Chuyển đổi file .NAMES

File .NAMES có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *