NATVIS File

? Cách mở file .NATVIS? Những phần mềm mở file .NATVIS và sửa file lỗi. Convert XML NATVIS file sang định dạng khác.

.NATVIS File Extension

   
File name NATVIS File
File Type Natvis VC++ Debugger Visualization File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .NATVIS là file gì?

NATVIS là Developer Files - Natvis VC++ Debugger Visualization File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một NATVIS là một tập tin gỡ lỗi trực quan được sử dụng bởi Microsoft Visual Studio, một công cụ phát triển phần mềm sử dụng để tạo ra các chương trình Windows và các ứng dụng web. Nó chứa một hoặc nhiều yếu tố Type, hoặc quy tắc hiển thị, định dạng XML. file NATVIS là một phần của Visual Studio khuôn khổ Natvis cho phép các nhà phát triển để xác định cách các loại bản địa được hiển thị trong cửa sổ trình gỡ lỗi, chẳng hạn như "Người dân địa phương" trong debugger Visual Studio.

What is a NATVIS file?

A NATVIS file is a debugger visualization file used by Microsoft Visual Studio, a software development tool used to create Windows programs and web applications. It contains one or more Type elements, or visualization rules, in XML format. NATVIS files are part of the Visual Studio Natvis framework that enables developers to define how native types are displayed in debugger windows, such as "Locals" in the Visual Studio debugger.

Cách mở .NATVIS file

Để mở file .NATVIS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NATVIS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NATVIS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NATVIS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019

Chuyển đổi file .NATVIS

File .NATVIS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *