NAV File

? Cách mở file .NAV? Những phần mềm mở file .NAV và sửa file lỗi. Convert N/A NAV file sang định dạng khác.

.NAV File Extension

   
File name NAV File
File Type 1Id Tech 3 Bot Navigation File
Nhà phát triển Valve
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (19 Bình chọn)

File .NAV là file gì?

NAV là Game Files - 1Id Tech 3 Bot Navigation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Valve.

Navigation lưới được sử dụng bởi trò chơi được phát triển với id Tech 3 công cụ trò chơi hoặc một dẫn xuất của động cơ id Tech 3 như Source Engine của Valve; tiết kiệm một mạng lưới các khu vực lối đi bên trong một file bản đồ .BSP; cho phép trí tuệ nhân tạo (AI) chương trình để biết làm thế nào để di chuyển xung quanh bản đồ.

What is a NAV file?

Navigation mesh used by games developed with the id Tech 3 game engine or a derivative of the id Tech 3 engine such as Valve's Source Engine; saves a mesh of walkable areas within a .BSP map file; allows artificial intelligence (AI) bots to know how to move around the map.

Cách mở .NAV file

Để mở file .NAV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NAV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NAV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NAV do người dùng đóng góp.

  • Facepunch Studios Garry's Mod
  • Valve Counter-Strike: Source
  • Valve Counter-Strike: Source
  • id Software Quake 3
  • sakura editor
  • IBM ThinkPad UltraNav Wizard
  • IBM ThinkPad UltraNav Wizard

Chuyển đổi file .NAV

File .NAV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *