NAV2 File

? Cách mở file .NAV2? Những phần mềm mở file .NAV2 và sửa file lỗi. Convert N/A NAV2 file sang định dạng khác.

.NAV2 File Extension

   
File name NAV2 File
File Type WinAVI Temporary Navigation File
Nhà phát triển ZJMedia
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .NAV2 là file gì?

NAV2 là Misc Files - WinAVI Temporary Navigation File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ZJMedia.

tập tin tạm thời được tạo ra bởi WinAVI trong .AVI để quá trình chuyển đổi DVD, chẳng hạn như "vob.nav2;" có thể lưu trữ thông tin DVD menu điều hướng; xóa bởi WinAVI khi quá trình tạo DVD được hoàn tất.

What is a NAV2 file?

Temporary file created by WinAVI during the .AVI to DVD conversion process, such as "vob.nav2;" may store DVD menu navigation information; deleted by WinAVI when the DVD creation process is completed.

Cách mở .NAV2 file

Để mở file .NAV2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NAV2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NAV2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NAV2 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .NAV2

File .NAV2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *