NBK File

? Cách mở file .NBK? Những phần mềm mở file .NBK và sửa file lỗi. Convert N/A NBK file sang định dạng khác.

.NBK File Extension

   
File name NBK File
File Type 1NovaBACKUP Job File
Nhà phát triển NovaStor
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.5 ★ (2 Bình chọn)

File .NBK là file gì?

NBK là Backup Files - 1NovaBACKUP Job File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi NovaStor.

Script được tạo ra bởi NovaBACKUP Windows phần mềm sao lưu; tiết kiệm được một công việc sao lưu và chứa một danh sách các lệnh để sao lưu các tập tin và thư mục được lựa chọn; bao gồm các thư mục đầu ra mục tiêu cho bản sao lưu (file .NBD) và liệu sao lưu đầy đủ hoặc gia tăng.

What is a NBK file?

Script created by NovaBACKUP Windows backup software; saves a backup job and contains a list of commands for backing up selected files and folders; includes the target output directory for the backup (.NBD file) and whether the backup is full or incremental.

Cách mở .NBK file

Để mở file .NBK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NBK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NBK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NBK do người dùng đóng góp.

  • NovaStor NovaBACKUP Professional 17
  • SMART Board Software
  • SMART Board Software
  • Notebook Software
  • RUMBA
  • RUMBA Office
  • RUMBA Office

Chuyển đổi file .NBK

File .NBK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *