NBM File

? Cách mở file .NBM? Những phần mềm mở file .NBM và sửa file lỗi. Convert Zip NBM file sang định dạng khác.

.NBM File Extension

   
File name NBM File
File Type NetBeans Module
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Plugin Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.9 ★ (9 Bình chọn)

File .NBM là file gì?

NBM là Plugin Files - NetBeans Module, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Oracle.

Plug-in tập tin được sử dụng bởi NetBeans, một nền tảng môi trường phát triển tích hợp (IDE); cửa hàng một nén ZIP lưu trữ XML, .JAR, và các tập tin siêu dữ liệu; cũng hỗ trợ pack200 nén (.PACK.GZ mở rộng) cho các tập tin JAR bao gồm; thường phân phối thông qua tải trên Web.

What is a NBM file?

Plug-in file used by NetBeans, a cross-platform Integrated Development Environment (IDE); stores a compressed .ZIP archive of XML, .JAR, and metadata files; also supports pack200 compression (.PACK.GZ extension) for included JAR files; often distributed via download on the Web.

Cách mở .NBM file

Để mở file .NBM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NBM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NBM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NBM do người dùng đóng góp.

  • Oracle NetBeans
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .NBM

File .NBM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *