NBP File

? Cách mở file .NBP? Những phần mềm mở file .NBP và sửa file lỗi. Convert Text NBP file sang định dạng khác.

.NBP File Extension

   
File name NBP File
File Type 1Mathematica Player Notebook File
Nhà phát triển Wolfram Research
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.3 ★ (7 Bình chọn)

File .NBP là file gì?

NBP là Data Files - 1Mathematica Player Notebook File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Wolfram Research.

tập tin máy tính xách tay được tạo ra bởi Mathematica, một chương trình được sử dụng để tính toán khoa học và toán học; có thể chứa văn bản, đồ họa, âm thanh, tính toán, và giao diện người dùng linh kiện; dùng để lưu trữ kết quả phân tích như một tài liệu tương tác.

What is a NBP file?

Notebook file created by Mathematica, a program used for scientific and mathematical computations; may contain text, graphics, sound, calculations, and user interface components; used to store analysis results as an interactive document.

Cách mở .NBP file

Để mở file .NBP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NBP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NBP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NBP do người dùng đóng góp.

  • Wolfram Research Mathematica
  • Wolfram Research CDF Player
  • Wolfram Research CDF Player

Chuyển đổi file .NBP

File .NBP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *