NEKO File

? Cách mở file .NEKO? Những phần mềm mở file .NEKO và sửa file lỗi. Convert Text NEKO file sang định dạng khác.

.NEKO File Extension

   
File name NEKO File
File Type Neko Source Code File
Nhà phát triển Nicolas Cannasse
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .NEKO là file gì?

NEKO là Developer Files - Neko Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Nicolas Cannasse.

tập tin mã nguồn viết bằng Neko, một cao cấp tự động gõ ngôn ngữ lập trình; có thể được biên dịch bởi trình biên dịch Neko vào bytecode được chạy trên máy ảo Neko, tương tự như cách các chương trình Java được biên dịch và sau đó chạy trên Java Virtual Machine (JVM).

What is a NEKO file?

Source code file written in Neko, a high-level dynamically typed programming language; can be compiled by the Neko compiler into bytecode that is run on the Neko virtual machine, similarly to how Java programs are compiled and then run on the Java Virtual Machine (JVM).

Cách mở .NEKO file

Để mở file .NEKO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NEKO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NEKO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NEKO do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Neko
  • Neko

Chuyển đổi file .NEKO

File .NEKO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *