NEOSAVE File

? Cách mở file .NEOSAVE? Những phần mềm mở file .NEOSAVE và sửa file lỗi. Convert N/A NEOSAVE file sang định dạng khác.

.NEOSAVE File Extension

   
File name NEOSAVE File
File Type Neopets Save File
Nhà phát triển Infinite Interactive
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .NEOSAVE là file gì?

NEOSAVE là Game Files - Neopets Save File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Infinite Interactive.

Lưu tập tin được sử dụng bởi Neopets: Puzzle Adventure, một câu đố giải quyết trò chơi phiêu lưu; chứa dữ liệu trò chơi cho Neopets cá nhân được tự động lưu lại dưới dạng các tiến bộ máy nghe nhạc thông qua các trò chơi; bao gồm mức độ của Neopet, số liệu thống kê, và điểm thưởng; cũng bao gồm tùy chỉnh thông tin nhân vật như loài, màu sắc, và tên; không có nghĩa là sẽ được mở bằng tay.

What is a NEOSAVE file?

Save file used by Neopets: Puzzle Adventure, a puzzle-solving adventure game; contains game data for individual Neopets that is automatically saved as the player progresses through the game; includes the Neopet's level, stats, and bonus points; also includes customized character information such as species, color, and name; not meant to be manually opened.

Cách mở .NEOSAVE file

Để mở file .NEOSAVE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NEOSAVE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NEOSAVE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NEOSAVE do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .NEOSAVE

File .NEOSAVE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *