NFC File

? Cách mở file .NFC? Những phần mềm mở file .NFC và sửa file lỗi. Convert Binary NFC file sang định dạng khác.

.NFC File Extension

   
File name NFC File
File Type Nokia Phone Backup Copy File
Nhà phát triển Nokia
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .NFC là file gì?

NFC là Backup Files - Nokia Phone Backup Copy File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Nokia.

tập tin NFC là một tập tin sao lưu được tạo ra bởi phần mềm Nokia PC Suite, một đồng bộ hóa điện thoại và quản lý ứng dụng của Nokia. Nó lưu trữ một bản sao lưu dữ liệu của điện thoại, trong đó bao gồm hệ thống và dữ liệu người dùng. file NFC được sử dụng để khôi phục lại trạng thái điện thoại, cũng như chuyển dữ liệu đến điện thoại khác.

What is a NFC file?

An NFC file is a backup file created by Nokia PC Suite, a Nokia phone synchronization and management application. It stores a backup of the phone's data, which includes system and user data. NFC files are used for restoring phone states, as well as transferring data to another phone.

Cách mở .NFC file

Để mở file .NFC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NFC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NFC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NFC do người dùng đóng góp.

  • NbuExplorer
  • Nokia PC Suite
  • Nokia PC Suite
  • Nokisoft Noki

Chuyển đổi file .NFC

File .NFC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *