NFF File

? Cách mở file .NFF? Những phần mềm mở file .NFF và sửa file lỗi. Convert Text NFF file sang định dạng khác.

.NFF File Extension

   
File name NFF File
File Type Neutral File Format
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .NFF là file gì?

NFF là 3D Image Files - Neutral File Format, dưới định dạng Text được phát triển bởi Autodesk.

định dạng thiết kế hình học Generic 3D được phát triển vào những năm 1990; dựa trên một "ngôn ngữ mô tả cảnh tối thiểu," trong đó mô tả hình học và bề mặt của các đối tượng, bao gồm vị trí ánh sáng và góc nhìn.

What is a NFF file?

Generic 3D geometric design format developed in the 1990s; based on a "minimal scene description language," which describes the geometry and surfaces of objects, including the lighting placement and viewing angle.

Cách mở .NFF file

Để mở file .NFF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NFF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NFF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NFF do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .NFF

File .NFF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *