NFI File

? Cách mở file .NFI? Những phần mềm mở file .NFI và sửa file lỗi. Convert N/A NFI file sang định dạng khác.

.NFI File Extension

   
File name NFI File
File Type 1Netflix Information File
Nhà phát triển Netflix
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (7 Bình chọn)

File .NFI là file gì?

NFI là Data Files - 1Netflix Information File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Netflix.

tập tin một NFI là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi luồng ứng dụng Netflix dành cho Android và iOS. Nó chứa thông tin mô tả một bộ phim hay chương trình tải về sử dụng ứng dụng. file NFI được lưu vào thiết bị trong một thư mục cùng với một số file khác, trong đó bao gồm các .manifest, các file .NFV, .NFA, và .NFS.

What is a NFI file?

An NFI file is a data file created by the Netflix streaming app for Android and iOS. It contains information that describes a movie or show downloaded using the app. NFI files are saved to the device in a folder along with several other files, which include the .MANIFEST, .NFV, .NFA, and .NFS files.

Cách mở .NFI file

Để mở file .NFI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NFI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NFI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NFI do người dùng đóng góp.

  • Netflix
  • Internet Ninja
  • Internet Ninja

Chuyển đổi file .NFI

File .NFI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *