NFL File

? Cách mở file .NFL? Những phần mềm mở file .NFL và sửa file lỗi. Convert Zip NFL file sang định dạng khác.

.NFL File Extension

   
File name NFL File
File Type Nokia Flash Lite Package
Nhà phát triển Nokia
Phân loại Data Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .NFL là file gì?

NFL là Data Files - Nokia Flash Lite Package, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Nokia.

Tập tin được tạo ra trong định dạng Nokia Flash Lite (NFL), một dạng gói được sử dụng để phân phối các ứng dụng Flash Lite cho các thiết bị di động Nokia; lưu trong một định dạng ZIP nén và chứa một tập tin .SWF và một văn bản tập tin mô tả descriptor.inf; thường được sử dụng để lưu trữ các giao diện media player di động; được hỗ trợ trên điện thoại Nokia Series 40 5th Edition, Feature Pack 1 hoặc các thiết bị sau.

What is a NFL file?

File created in the Nokia Flash Lite (NFL) format, a package format used to distribute Flash Lite applications for Nokia mobile devices; saved in a compressed .ZIP format and contains a .SWF file and a text descriptor file descriptor.inf; often used for storing mobile media player skins; supported on Nokia Series 40 5th Edition, Feature Pack 1 or later devices.

Cách mở .NFL file

Để mở file .NFL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NFL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NFL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NFL do người dùng đóng góp.

  • Apple Archive Utility
  • Corel WinZip 24
  • Corel WinZip 24
  • RARLAB WinRAR
  • Microsoft Windows Operating System
  • Folio
  • Folio

Chuyển đổi file .NFL

File .NFL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *