NFM File

? Cách mở file .NFM? Những phần mềm mở file .NFM và sửa file lỗi. Convert N/A NFM file sang định dạng khác.

.NFM File Extension

   
File name NFM File
File Type Delphi .NET Form File
Nhà phát triển Embarcadero Technologies
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .NFM là file gì?

NFM là Developer Files - Delphi .NET Form File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Embarcadero Technologies.

What is a NFM file?

Developer file created by Delphi Windows development software; saves a visual form that can be compiled into an application that runs on Microsoft's .NET Framework; differs from a .DFM file, which can be compiled into a native Win32 executable (.EXE) that does not require the .NET Framework.

Cách mở .NFM file

Để mở file .NFM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NFM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NFM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NFM do người dùng đóng góp.

  • Architect
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Professional
  • Enterprise Suite

Chuyển đổi file .NFM

File .NFM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *