NFTR File

? Cách mở file .NFTR? Những phần mềm mở file .NFTR và sửa file lỗi. Convert Binary NFTR file sang định dạng khác.

.NFTR File Extension

   
File name NFTR File
File Type Nintendo DS Font Type File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Font Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (4 Bình chọn)

File .NFTR là file gì?

NFTR là Font Files - Nintendo DS Font Type File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin phông chữ được sử dụng bởi một số trò chơi Nintendo DS; cửa hàng nhiều glyphs (ký tự) của phông chữ sử dụng một mạng lưới bitmap cho mỗi nhân vật; được sử dụng để hiển thị văn bản trò chơi; có thể được chỉnh sửa với NFTRedit chương trình.

What is a NFTR file?

Font file used by some Nintendo DS games; stores multiple glyphs (characters) of the font using a bitmap grid for each character; used for displaying game text; can be edited with the program NFTRedit.

Cách mở .NFTR file

Để mở file .NFTR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NFTR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NFTR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NFTR do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .NFTR

File .NFTR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *