NFV File

? Cách mở file .NFV? Những phần mềm mở file .NFV và sửa file lỗi. Convert N/A NFV file sang định dạng khác.

.NFV File Extension

   
File name NFV File
File Type Netflix Video File
Nhà phát triển Netflix
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (31 Bình chọn)

File .NFV là file gì?

NFV là Video Files - Netflix Video File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Netflix.

tập tin một NFV là một tập tin video được tạo ra bởi luồng ứng dụng Netflix, trong đó có sẵn dành cho Android và iOS. Nó chứa mã hóa video cho một bộ phim hoặc chương trình được tải về thông qua ứng dụng. file NFV được sử dụng để xem ngoại tuyến, một tính năng tung ra vào tháng năm 2016. Nó cho phép bạn xem phim hoặc chương trình khi không kết nối Internet.

What is a NFV file?

An NFV file is a video file created by the Netflix streaming app, which is available for Android and iOS. It contains encrypted video for a movie or show downloaded through the app. NFV files are used for offline viewing, a feature launched in December 2016. It allows you to watch movies or shows when not connected to the Internet.

Cách mở .NFV file

Để mở file .NFV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NFV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NFV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NFV do người dùng đóng góp.

  • Netflix

Chuyển đổi file .NFV

File .NFV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *