NGD File

? Cách mở file .NGD? Những phần mềm mở file .NGD và sửa file lỗi. Convert N/A NGD file sang định dạng khác.

.NGD File Extension

   
File name NGD File
File Type Xilinx Netlist File
Nhà phát triển Xilinx
Phân loại CAD Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .NGD là file gì?

NGD là CAD Files - Xilinx Netlist File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Xilinx.

Tập tin được tạo ra với Xilinx PLC (bộ điều khiển logic khả trình) phần mềm thiết kế; chứa một netlist, trong đó bao gồm các kết nối và các thành phần cho việc thiết kế mạch tích hợp; chuyển đổi từ một tập tin .NGC và có thể được tạo ra để một bitstream (.BIT) tập tin cấu hình cho FPGA (mảng field-programmable gate).

What is a NGD file?

File created with Xilinx PLC (programmable logic controller) design software; contains a netlist, which includes the connections and components for the integrated circuit design; converted from a .NGC file and can be generated to a bitstream (.BIT) file for configuring FPGAs (field-programmable gate arrays).

Cách mở .NGD file

Để mở file .NGD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NGD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NGD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NGD do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • WinDVD Application
  • WinDVD Application
  • Applicatio

Chuyển đổi file .NGD

File .NGD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *