NGT File

? Cách mở file .NGT? Những phần mềm mở file .NGT và sửa file lỗi. Convert N/A NGT file sang định dạng khác.

.NGT File Extension

   
File name NGT File
File Type Noni GPSPlot Track File
Nhà phát triển Noni GPSPlot
Phân loại GIS Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .NGT là file gì?

NGT là GIS Files - Noni GPSPlot Track File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Noni GPSPlot.

tập tin GIS tạo ra bởi Noni GPSPlot, một chương trình Pocket PC sử dụng để đăng nhập dữ liệu GPS từ một thiết bị GPS gắn liền; cửa hàng một loạt các điểm, đó là mỗi timestamped; có thể được sử dụng để nhập khẩu và lập bản đồ đường phố hoặc khu vực địa lý trong một ứng dụng desktop GIS.

What is a NGT file?

GIS file created by Noni GPSPlot, a Pocket PC program used for logging GPS data from an attached GPS device; stores a series of points, which are each timestamped; can be used for importing and mapping streets or geographical regions in a desktop GIS application.

Cách mở .NGT file

Để mở file .NGT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NGT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NGT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NGT do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .NGT

File .NGT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *