NIB File

? Cách mở file .NIB? Những phần mềm mở file .NIB và sửa file lỗi. Convert Binary NIB file sang định dạng khác.

.NIB File Extension

   
File name NIB File
File Type Interface Builder User Interface File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (22 Bình chọn)

File .NIB là file gì?

NIB là Developer Files - Interface Builder User Interface File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

Tập tin được tạo ra bởi Interface Builder, một chương trình phát triển phần mềm (bao gồm với Apple Xcode) được sử dụng để xây dựng giao diện người dùng cho các ứng dụng Mac OS X; tiết kiệm một giao diện người dùng thành phần như một cửa sổ hoặc một cái nhìn cũng như các lĩnh vực văn bản, các nút, và các thành phần tương tác khác.

What is a NIB file?

File created by Interface Builder, a software development program (included with Apple Xcode) used for building user interfaces for Mac OS X applications; saves a user interface component such as a window or a view as well as the text fields, buttons, and other interactive components.

Cách mở .NIB file

Để mở file .NIB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NIB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NIB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NIB do người dùng đóng góp.

  • Apple Xcode
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • ACDSee Photo Manager
  • WinDS PRO Apps
  • ActiveGS Standalone Application
  • ActiveGS Standalone Application

Chuyển đổi file .NIB

File .NIB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *