NICK File

? Cách mở file .NICK? Những phần mềm mở file .NICK và sửa file lỗi. Convert N/A NICK file sang định dạng khác.

.NICK File Extension

   
File name NICK File
File Type Outlook 2000 Nickname File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (6 Bình chọn)

File .NICK là file gì?

NICK là Misc Files - Outlook 2000 Nickname File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Lưu trữ một biệt hiệu cho một người sử dụng Outlook, được liên kết với một hồ sơ cá nhân sử dụng đầy đủ; cho phép người dùng nhập vào một chuỗi ký tự và gán nó như một biệt hiệu cho một địa chỉ e-mail.

What is a NICK file?

Stores a nickname for an Outlook user, which is linked to a complete user profile; enables a user to enter a string of characters and assign it as a nickname for an e-mail address.

Cách mở .NICK file

Để mở file .NICK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NICK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NICK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NICK do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .NICK

File .NICK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *