NIF File

? Cách mở file .NIF? Những phần mềm mở file .NIF và sửa file lỗi. Convert Binary NIF file sang định dạng khác.

.NIF File Extension

   
File name NIF File
File Type Gamebryo Model File
Nhà phát triển Gamebase
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (17 Bình chọn)

File .NIF là file gì?

NIF là 3D Image Files - Gamebryo Model File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Gamebase.

mô hình 3D được sử dụng bởi Gamebryo, một công cụ trò chơi sử dụng cho Fallout 3, Warhammer Online: Age of Reckoning, và các trò chơi video phổ biến khác; hỗ trợ 3D mắt lưới (hình học), kết cấu, độ bóng, và các thuộc tính mô hình khác; sử dụng để lưu trữ địa hình, các đối tượng trò chơi, hoặc các mô hình 3D khác.

What is a NIF file?

3D model used by Gamebryo, a game engine used for Fallout 3, Warhammer Online: Age of Reckoning, and other popular video games; supports 3D meshes (geometry), textures, shading, and other model properties; used for storing terrain, game objects, or other 3D models.

Cách mở .NIF file

Để mở file .NIF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NIF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NIF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NIF do người dùng đóng góp.

  • NifTools
  • Gamebase Gamebryo
  • Gamebase Gamebryo
  • HiJaak Professional
  • Media Player Classic
  • ProNest
  • ProNest

Chuyển đổi file .NIF

File .NIF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *