NIM File

? Cách mở file .NIM? Những phần mềm mở file .NIM và sửa file lỗi. Convert Text NIM file sang định dạng khác.

.NIM File Extension

   
File name NIM File
File Type Nim Source Code File
Nhà phát triển Nimrod Software Foundation
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .NIM là file gì?

NIM là Developer Files - Nim Source Code File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Nimrod Software Foundation.

tập tin mã nguồn viết bằng Nim, (trước đây gọi là Nimrod) một biên soạn, tĩnh gõ ngôn ngữ lập trình; có thể được mở với bất kỳ soạn thảo văn bản nhưng phải được biên dịch bằng cách sử dụng trình biên dịch Nim trước khi chạy như một chương trình.

What is a NIM file?

Source code file written in Nim, (formerly known as Nimrod) a compiled, statically typed programming language; can be opened with any text editor but must be compiled using the Nim compiler before running as a program.

Cách mở .NIM file

Để mở file .NIM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NIM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NIM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NIM do người dùng đóng góp.

  • Multimedia Converter Pro

Chuyển đổi file .NIM

File .NIM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *