NITF File

? Cách mở file .NITF? Những phần mềm mở file .NITF và sửa file lỗi. Convert Binary NITF file sang định dạng khác.

.NITF File Extension

   
File name NITF File
File Type National Imagery Transmission Format File
Nhà phát triển U.S. Department of Defense
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .NITF là file gì?

NITF là Data Files - National Imagery Transmission Format File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi U.S. Department of Defense.

Xử lý hình ảnh định dạng dữ liệu được sử dụng bởi chính phủ Hoa Kỳ và quân sự để truyền các văn bản; có thể chứa một sự kết hợp của văn bản, đồ họa, và siêu dữ liệu trong một tập tin duy nhất; cũng hỗ trợ nhiều lớp; thường được sử dụng cho vệ tinh và ảnh từ trên không.

What is a NITF file?

Imaging data format used by the U.S. government and military for transmitting documents; may contain a combination of text, graphics, and metadata in a single file; also supports multiple layers; often used for satellite and aerial photos.

Cách mở .NITF file

Để mở file .NITF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NITF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NITF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NITF do người dùng đóng góp.

  • GDAL
  • ITT Visual Information Solutions ENVI
  • ITT Visual Information Solutions ENVI
  • ERDAS IMAGINE
  • Newera Graphics Converter Pro
  • XnView MP
  • XnView MP

Chuyển đổi file .NITF

File .NITF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *