NJI File

? Cách mở file .NJI? Những phần mềm mở file .NJI và sửa file lỗi. Convert Binary NJI file sang định dạng khác.

.NJI File Extension

   
File name NJI File
File Type Nero Job Information File
Nhà phát triển Nero
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .NJI là file gì?

NJI là Settings Files - Nero Job Information File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Nero.

Tập tin được sử dụng bởi BackItUp (trước đây là BackItUp & Burn), một chương trình dùng để tạo và khôi phục bản sao lưu; chứa thông tin về một công việc sao lưu, bao gồm tên công việc, tên sao lưu, và lịch trình sao lưu; dùng để sắp xếp công việc sao lưu.

What is a NJI file?

File used by BackItUp (formerly BackItUp & Burn), a program used to create and restore backups; contains information about a backup job, including the job name, backup name, and backup schedule; used to schedule backup jobs.

Cách mở .NJI file

Để mở file .NJI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NJI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NJI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NJI do người dùng đóng góp.

  • Nero BackItUp
  • Nero BackItUp Essentials
  • Nero BackItUp Essentials

Chuyển đổi file .NJI

File .NJI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *