NJX File

? Cách mở file .NJX? Những phần mềm mở file .NJX và sửa file lỗi. Convert Binary NJX file sang định dạng khác.

.NJX File Extension

   
File name NJX File
File Type NJStar Document
Nhà phát triển NJStar Software
Phân loại Text Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.2 ★ (5 Bình chọn)

File .NJX là file gì?

NJX là Text Files - NJStar Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi NJStar Software.

tài liệu văn bản được tạo ra bởi NJStar, một trình xử lý sử dụng cho các tác giả của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và các văn bản; hỗ trợ bộ ký tự tiếng Anh không cũng như dịch nhanh giữa tiếng Anh và tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Hàn.

What is a NJX file?

Text document created by NJStar, a word processor used for authoring Chinese, Japanese, and Korean documents; supports non-English character sets as well as instant translation between English and Chinese, Japanese, and Korean languages.

Cách mở .NJX file

Để mở file .NJX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NJX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NJX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NJX do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • NJStar Japanese Word Processor
  • NJStar Japanese Word Processor

Chuyển đổi file .NJX

File .NJX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *