NK File

? Cách mở file .NK? Những phần mềm mở file .NK và sửa file lỗi. Convert Text NK file sang định dạng khác.

.NK File Extension

   
File name NK File
File Type NUKE Script
Nhà phát triển The Foundry
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.9 ★ (13 Bình chọn)

File .NK là file gì?

NK là Developer Files - NUKE Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi The Foundry.

Script được viết cho NUKE hoặc NUKEX, một chương trình sử dụng để tạo phim chất lượng cao và hình ảnh động; tiết kiệm một tập hợp các hướng dẫn soạn hình ảnh động; có thể bao gồm việc tạo nút và các bước để chuyển động và các hiệu ứng; có thể được chỉnh sửa trực quan trong phần mềm NUKE hoặc tay mã hóa trong một trình soạn thảo văn bản.

What is a NK file?

Script written for NUKE or NUKEX, a program used for creating high-quality film and animations; saves a set of instructions for composing an animation; can include node creation and steps for motion and effects; can be visually edited in the NUKE software or hand coded in a text editor.

Cách mở .NK file

Để mở file .NK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NK do người dùng đóng góp.

  • The Foundry NUKE
  • Emacs
  • Emacs

Chuyển đổi file .NK

File .NK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *