NK2 File

? Cách mở file .NK2? Những phần mềm mở file .NK2 và sửa file lỗi. Convert N/A NK2 file sang định dạng khác.

.NK2 File Extension

   
File name NK2 File
File Type Outlook 2002 Nickname File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .NK2 là file gì?

NK2 là Misc Files - Outlook 2002 Nickname File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Chứa các biệt hiệu cho một người sử dụng Outlook mà là một liên kết với một lý lịch thành viên; cho phép người dùng để tạo ra một nickname và gán tên cho một địa chỉ e-mail.

What is a NK2 file?

Contains the nickname for an Outlook user that is a associated with a user profile; allows a user to create a nickname and assign the name to an e-mail address.

Cách mở .NK2 file

Để mở file .NK2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NK2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NK2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NK2 do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Outlook 2019
  • NirSoft NK2Edit
  • NirSoft NK2Edit

Chuyển đổi file .NK2

File .NK2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *