NKC File

? Cách mở file .NKC? Những phần mềm mở file .NKC và sửa file lỗi. Convert Binary NKC file sang định dạng khác.

.NKC File Extension

   
File name NKC File
File Type Kontakt Library Data File
Nhà phát triển Native Instruments
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.1 ★ (8 Bình chọn)

File .NKC là file gì?

NKC là Audio Files - Kontakt Library Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Native Instruments.

Tập tin được sử dụng bởi phần mềm lấy mẫu âm thanh Kontakt; sử dụng cùng với một tập tin .NKX tương ứng, trong đó có chứa thông tin mẫu và vá; sử dụng tiền tố tên tập tin giống như các tập tin NKX nhưng nhỏ hơn nhiều kích thước; sử dụng như là một phần của thư viện mẫu.

What is a NKC file?

File used by Kontakt audio sampling software; used along with a corresponding .NKX file, which contains the sample and patch information; uses the same filename prefix as the NKX file but is much smaller in size; used as part of the sample library.

Cách mở .NKC file

Để mở file .NKC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NKC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NKC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NKC do người dùng đóng góp.

  • Native Instruments Kontakt
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • EDSView Application

Chuyển đổi file .NKC

File .NKC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *