NKI File

? Cách mở file .NKI? Những phần mềm mở file .NKI và sửa file lỗi. Convert Binary NKI file sang định dạng khác.

.NKI File Extension

   
File name NKI File
File Type KONTAKT Instrument File
Nhà phát triển Native Instruments
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (36 Bình chọn)

File .NKI là file gì?

NKI là Audio Files - KONTAKT Instrument File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Native Instruments.

Định dạng công cụ phần mềm được sử dụng bởi Kontakt, một ứng dụng lấy mẫu âm thanh; Bao gồm các mẫu một công cụ hoặc các âm thanh khác đã được pre-ghi để sử dụng trong các mẫu; có thể được sửa đổi với các hiệu ứng và cài đặt trước khác để tạo ra âm thanh tùy chỉnh.

What is a NKI file?

Software instrument format used by Kontakt, an audio sampling application; contains samples of an instrument or other sounds that were pre-recorded for use in the sampler; can be modified with effects and other presets to make custom sounds.

Cách mở .NKI file

Để mở file .NKI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NKI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NKI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NKI do người dùng đóng góp.

  • Native Instruments Kontakt
  • Native Instruments Kontakt2
  • Native Instruments Kontakt2

Chuyển đổi file .NKI

File .NKI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *