NKM File

? Cách mở file .NKM? Những phần mềm mở file .NKM và sửa file lỗi. Convert Binary NKM file sang định dạng khác.

.NKM File Extension

   
File name NKM File
File Type 1Kontakt Multi Instrument File
Nhà phát triển Native Instruments
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.1 ★ (11 Bình chọn)

File .NKM là file gì?

NKM là Audio Files - 1Kontakt Multi Instrument File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Native Instruments.

Âm thanh tập tin được sử dụng bởi Kontakt, một ứng dụng lấy mẫu âm thanh chuyên nghiệp; tiết kiệm nhiều công cụ phần mềm và cài đặt trước của họ; cho phép các công cụ được lưu lại với nhau trong khi một tập tin .NKI cho phép chỉ có một công cụ để được cứu độ.

What is a NKM file?

Audio file used by Kontakt, a professional audio sampling application; saves multiple software instruments and their presets; allows the instruments to be saved together whereas an .NKI file allows only one instrument to be saved.

Cách mở .NKM file

Để mở file .NKM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NKM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NKM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NKM do người dùng đóng góp.

  • Native Instruments Kontakt
  • Native Instruments Kontakt2
  • Native Instruments Kontakt2

Chuyển đổi file .NKM

File .NKM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *